Info från VD
Bra resultat efter augusti månad, både juli och augusti har varit bra månader ekonomiskt, dock ligger vi efter nivån i affärsplanen. Nivåerna ser fortfarande bra ut, men en liten dipp ser man på transportbehovet. Hur det utvecklas framöver är svårt att sia i dagsläget då omvärlden ser ut som den gör.

Diskussioner förs med SJ om att hyra in lokförare från dessa då man där har ett överskott.

Green Cargo Nästa Steg
En diskussion fördes om hur företaget utvecklas utifrån de diskussioner som fördes tidigare i veckan. Hur skall företaget utvecklas? Vad behövs det göras? Här finns mycket att prata om, men allt beror också på hur omvärlden förändras.

HR
En rejäl omdaning av HR enheten är på gång. Detta innebära förändringar hur man jobbar med HR frågor, dock finns där mycket gammalt som behöver städas upp innan man kan gå vidare med förändringen.

Eftersom mötet bara var en och en halv timme så kommer minnesanteckningarna att kompletteras i nästa vecka då vi skall fortsätta mötet under tisdagen den 20/10.

Kompletteringar från 2011-09-20

 IT
BRAVO måste ersättas eller renoveras på något sett eftersom reglerna från EU säger att det skall vara kompatibelt med andra länders system. Systemen TAFT/TSI är det viktiga först att synka samman, det senare måste vara klart till december 2013. Dock tror man att datumet kan flyttas fram.

Organisationsutveckling
Här finns ett antal punkter som man måste gå igenom men viktigt är att vi inte kastar oss över allt på en gång utan tar en sak i taget men grundligt. Det finns också en otydlighet i organisation om vilket ansvar man har på varje nivå, hur kommer man åt det? Här behöver vi som företaget ett bra svar på denna fråga!

Nästa möte
Den 14 december kl. 08.00

Vid mötet för ST

Stefan Bieder och Björn T