Projekt skall säkerställa Rätt Lön och Rätt Pensioner.

Tanken med projektet är att det skall bli enklare men också att lönepåverkande aktiviteter skall utföras så närma källan som möjligt men på ett kontrollerat och uppföljningsbart sätt. Medarbetaren skall känna till och ta sitt ansvar.

 Övergripande skall policys revideras och kalibreras, även att ta bort och vid behov skapa nya processer/rutiner. Viktigt att ta fram stöd i olika former som underlättar för medarbetaren som för chefer men att även cheferna kan ta kontroll över lönepåverkande aktiviteter.

Projektet har 4 huvudområden, dessa är:
–      Policys
–      Processer
–      Förvaltning
–      Stöd/verktyg

Det kommer också att köras en revision av lön för att se vilka utbetalningar som gjorts och så man kan härleda vart pengarna utbetalts och till vad.

Referensgruppen kommer att träffas med jämna mellanrum för att stämma av hur det går, projektet skall vara klart till december.

Har Ni synpunkter på lönesystemet, som vad som fungera bra eller dåligt så hör av er så vi kan ta upp detta på kommande möten.

Vid pennan

Björn T