Affärsläget
En avmattning syns i våra nuvarande affärer, dock finns det fortfarande en stor efterfrågan på nya affärer. Det är även svårt att få stora affärer då företagen håller igen eftersom man inte vet vart konjunkturen är på väg.

Lönsamhetsåtgärder
Ett projekt som skall titta över orsakerna till olönsamheten hos de 10 mest olönsamma kunderna. Ett antal exempel presenterades som förhoppningsvis skall innebära ökade intäkter eller risken att kunden väljer att lämna oss.

Organisationsutvärdering
Anette Löhnn drog hur långt man kommit i utvärderingen. Ett antal projekt presenterades som förhoppningsvis skall göra att organisationen utvecklas.

Produktionstekniker
Beslutades att tillsätta Leif Holm på denna tjänst.

Hamnutvecklingen
Mats Hansson presenterade hur utvecklingen ser ut på att antal hamnar främst väst och syd kusten. Man tittar på att skapa pendlar från dessa hamnar eftersom det finns en hel del gods som kommer in denna väg.

Vid mötet för ST

Stefan Bieder och Björn T