Noor berättar om projektet utöka arbetstiden, där inga fackliga parter har varit delaktiga. De fackliga parterna var överens om att man måste göra en riskbedömning på detta och att man får återkomma i frågan. Man vet ej hur det kommer att drabba de som har jobben i dag, när man kommer att utöka öppettiden. 

Verksamhetsförändring Skandiahamnen Göteborg.
Värmland och Norge kommer tillbaka till Göteborg . Man är överense med Norsk baneservice, och man kommer att ha en samordnare i Skandiahamnen dygnet runt. I tornet Göteborg saknas en person och man kommer att låna in en person från RPC som har utbildning och har varit i tornet tidigare.     

Halsberg
Det saknas en tjänst i Halsberg på RPC men när man lämnar över Värmland till Göteborg så lösgör man en person, och denna kommer att hålla på med specialtransporter. Man kommer även att anställa en person från gatan som har varit inne i företaget och sommar jobbat. Det är mycket klagomål på datorerna i Halsberg och detta ska inventeras.

Malmö
Inget förutom att man ska ersätta en tjänst på transport ledningen Malmö Dagtid.

Tågstyrning
Övervakningen av Volvo är nu flyttat till Halsberg från och med den 1 september. Det finns fortfarande stora problem med platå, och EDB samt vår egen IT avdelning letar fel.

Produktstyrning
Man kommer att börja använda det gemensamma telefonnumret. Och man har kört igång en turlista på 10 man sen den 1 september.

Lokstyrning
Man vill inom företaget genomföra en förändring av lokstyrarna genom att ta bort Nord och Syd. Detta vill man göra P.G.A att det är svårt att få personal till tjänsten. Förändringen innebär att en stol kommer att bemannas av personal med lokförare behörighet. Denna stol kommer att syssla med, teknisk rådgivning, larm fel samt störningsbekämpning på försenade tåg. Stol två behöver ej vara en plats med lokförare behörighet och ska syssla med långsiktig planering, depå planering, uppdatera PLATÅ samt säkerställa tågs avgångar. Personalorganisationerna ville att båda platserna ska bemannas av personal med lokförare behörighet, och tycker att GC måste gå igenom lönestrukturen.

OAM
OAM kommer att besöka verksamheten för att bland annat få en förståelse för kunds behov    

Vid pennan Kenth Bergqvist