Situationen har inte heller undgått vår personalchefen som nu kommer att dels ha ett möte med SPV men också bett utomstående mäklare för att få en mer djupgående information om läget.
Härefter kommer beslut tas om hur företaget går vidare. Fram tills dess finns ingen annan information att förlita sig på än den som vi delgivit er på denna hemsida i ärendet.  Nyligen har FI (Finansinspektionen) också deklarerat att livbolagen kommer att ges mer tid för att de skall kunna säkra de så kallade garantipensionerna.

Mer information kan ni hitta direkt på
www.kapan.se
www.fi.se