Projektet ligger efter tidplanen beroende på brist på resurser.

Förarbeviset som skulle föras in i SAP har man tagit bort ur projektet då det inte behöver vara fullt genomfört förrän 2013.

De fyra områden:
Policygruppen (Johanna Hektor)

Denna grupp tittar på policy och har haft ett första möte. Finns egentligen inte så många policyn idag utan mest riktlinjer och avtal.

Processer (Anna-Karin Wikström)

Idag finns det väldigt få processer över hur saker och ting skall göras, därför måste dessa tas fram. Men här behöver man inte uppfinna hjulet utan dessa processer (i alla fall i SAP) är standard processer som finns på andra företag. Där emot är det inte samma sak då det gäller bemanning och PLATÅ.

Förvaltning (Kennet Sköld)

Förvaltning av systemen har idag skötts av lite olika personer, tanken är att man skall inrätta en grupp som alla sådana ärenden skall gå igenom.

Stöd och verktyg (Calle Sandberg)

Här tittar man bl a över manualer och blanketter som vi idag använder, en inventering pågår här. Vet Ni t ex att det idag finns 27 olika blankettervarianter för utköp av semester.

Avveckling av Nordea lönespecifikation pågår, enligt Kennet och Calles uppfattning så skall den avvecklas till början av 2012. Här var dock ST tydliga med att detta förutsätter att alla anställda kan komma åt löneavin hemifrån.

Man har beslutat att köpa in skiftplaning för administrativ personal (samma som PLATÅ för produktionspersonal). Frågan var uppe på förra möte varför inte dessa kan läggas in i PLATÅ, det visade sig bli svårt samtidigt som man i så fall var tvungna att uppgradera PLATÅ för samma kostnad.

SPV har fortfarande problem med överföringen av pensionspengarna, arbetet fortsätter. En pensionsrevision kommer också att göras för att få rätt med SPV som Alecta.

Avstämningsövertiden fungerar fortfarande inte hellre, här ligger dock problemen i PLATÅ. Detta innebär att vi inte kan kontroller upp så arbetsgivaren inte bryter mot vårt kollektivavtal.
Vid möte för ST

Björn T