Föregående protokoll
Punkten om arbetsledarrollen skall Patrik kalla till möten om.

Bertil var förvånad av att man återanställer pensionärer på en tillsvidareanställning.

Affärsläget
Den skakig situation i omvärlden gör att det minskar i transportkilometer och då främst på stål och papperssidan.  Bilsidan går fortfarande bra med fler nya transporter. Trafiken Älmhult – Gent har utökats med ett tolfte tåg i veckan, uppstarten har gått förvånansvärt bra. Cargonet har beslutat sig för att dra sig ur Sverige, tanken är att man skall göra detta i december.

Balanslista
Diskussion fördes kring frågorna på listan och hur och vad vi vill ha fram med frågorna samt vilka det berör. Efter en hel del diskussioner så enades vi om den vidare tågordningen. När det gäller chefsrollen så tar vi upp en diskussion med HR chefen på vårt möte på fredag.

Övriga frågor

–      Lokstyrning i nutid och framtid
Problem med bemanningen på lokstyrningen då det är mycket folk som slutar på enheten. I diskussionen framkom att det är många problem kring detta, bl a är lönen en bit men även en stressig arbetsmiljö. Frågan kommer vidare upp på styrnings samverkan på tisdag i nästa vecka.

–      Lokal samverkansgrupp på terminal
Beslut att det inrättas en lokal samverkansgrupp på terminal.

Från ST anmäldes Stefan Lindén som representant i gruppen.

–      Vad händer i ”Nästa steg”
Vad händer om företaget säljer logistik realiseras, här måste prioriteras.

Den 25/10 är nästa bolagsstyrelsemöte? Vad skall pengarna då användas till? Alla förslag som finns går inte att och då tas beslut om framtiden. Svaren vi efterlyste kommer att hanteras i affärsplanearbetet inför 2012.

–      Sommarutredningen
Efter situationen i somras då det blev lite kotiskt så tillsattes en utredning för att klargöra vad som skett. Semesterutläggningen blev för kort och blev fel. Vinterproblematiken var ett annat problem.

Det största problemet var att det inte fungerade mellan bemanning och planering. Man kan också konstatera att man använde förare i bangårdstjänst vilket inte underlättade situationen att tillsätta förartjänster.

–      Vinterförberedelser
Dialogen skall genomföras för att säkerställa vinterberedskapen inom alla delar av företaget.

–      Personalläget
Vid arbetet i tågtjänstfördelningen så ser man att det saknas en hel del folk inför T12. Anledningen till att man avvaktar nyanställning är den osäkra omvärlden där flera komponenter som vad som händer med diverse kunders transporter. Ev kan man tänka sig att anställa på orter där det finns en större brist.
Vid mötet för ST

Stefan B och Björn T