Nätverksstyrning
En person i Umeå slutar på GC och Gävle har vi en person som kommer att uppgradera sig till förare. Detta är två personer som slutar inom nätverkstyrning och man kommer att försöka få rekryteringsmedgivande på dessa.

RPC Halsberg
I Halsberg kör man nu utbildning i spektra. Man håller på att ta över Karlstad mm och det har blivit en del problem då det krävs att man stärker upp bemanningen på lördagar. Reservhållningen är dålig då det har varit problem när folk blivit sjuka och turer ej blivit besatta, detta kommer att ses över.

RPC Malmö
Man jobbar för fullt för att få i hopa allt med projektet, ”avgå i tid”

Spedition
En person kommer att inom snar framtid gå på föräldraledigt.

OAM
En tjänst är ute på sökning. En OAM Malmö blir över då pendlarna i Malmö kommer att försvinna. Då är det tänkt att han ska stärka upp på andra områden.

Personal
Inom styrnings område är sjukfrånvaron låg, och övertiden kunde man ej pressentera men detta skulle skickas ut separat snarast. Det finns två arvodister man använder en i Malmö som kallas in vid behov. Och man har en arvodist i Halsberg som ligger inne hela tiden och går på lista.

Lokstyrning
Här ville man hyra in från bemanningsföretag, men alla personalorganisationerna var överens att det finns andra möjligheter för att bemanna upp stolarna norr och syd. AG kommer att se över alternativen och skicka ut alternativ som personalorganisationerna ska titta på.

Nästa SVG den 28 november.
Kenth Bergqvist