ST Krav till T12 (för lokförare)
  • 11 timmars viloperiod mellan alla turer även bangård
  • Kortaste tur 5 Tim
  • Direktkompensation i tid på turen om den överstiger 5 Tim körtid
  • Vara med i ett tidigare skede när tdt tabeller beställs hos trafikverket inför T13 
 
Mvh
Förhandlings gruppen T12