Vi har nu börjat dela ut kalendrarna för 2012 samt ett USB-minne med information om avtal m m. 

En chokladask kommer att delas ut innan jul till alla medlemmar.

 
Hälsar

Styrelsen Sektion Syd