Minnesanteckningar från PRDB SVG 111031

Angående fel vid lön så är det bara att begära förskott på det som har blivit fel i på novemberlönen

Platå

Inlett en utbildning platå/sap för bemanning

Framtida planer med platå: Flera testtimmar 2012, återkommande möten mellan bemanning och lönekontoret, spikad process med frånvarohantering,

Arvodister som ser över med manuell räkning av avstämningsövertiden maj – juni , mars-april Malmö ”ytter”

Avstämningsövertid utbetalas

Jul-aug i okt     sep i nov           okt i dec            nov i jan            dec i feb

Om tid finns så skickar man ut ersättningen månaden efter

Under 2012 så hoppas de att få till en automatisering.

Kommande uppdateringar i Platå 27 nov i år (kanske) inte helt spikad

Under 2012 2-4ggr                     Under 2013 1-2ggr

Personalfrågor

Kom en information om att det kan bli ett avtal med SJ AB om inlåning 10-11 pers där behov finns

Personaltillgång: Lokförare -32,6 i nov (-52,2okt) Bangård -1,7 i nov (-20okt) pga skandiahamnen

Övertid/arvodister

Sommaren 2011 = har aldrig varit så mycket övertid någongång

Utbildningstid

Skall vara 8 timmar endagsutbildning

Vid pennan

Donny Sjöberg & Björn Hellqvist