Beklädnad.

Vid årsskiftet 2012- 2013 är det nya bestämmelser för all personal som beträder trafikverkets spårområde. Då gäller skyddsklass 3. Exakt vad som kommer att gälla för oss på Green Cargo är svårt att överblicka. Men ändringar i klädsortimentet kommer såväl på bangårds som förarpersonal.

Danmark

Danmarkskörningen minskar från 23 till 17 turer i veckan. Bland annat är det pendlarna som försvinner. 3 av dom 4:a som kom från DSB-First blir uppdaterade för våran Danmarkskörning. Dom tio första som fick Danmarkutbildning har varit inne och fått sina licenser förlängda.

Arbetsmiljö

Olyckor ligger under plan. Vi har haft den bästa Oktobermånaden sen 2004.Vi får besök av Arbetsmiljöverket den 01/12, där dom kontrollerar våran handlingsplan när det gäller trafiksäkerhet.01/01 2012 skall all personal som befinner sig på spårområdet använda sig av hörselskydd. 2 varianter av proppar ska finnas tillgängliga. Hörselkåpor får givetvis användas av dom som har, och har möjlighet att använda dom i sin radio. Sjukfrånvaron ligger på en väldigt låg nivå.

Övrigt

Pensionärer som vill fortsätta som nyanställda blir anställda som visstidare på ett år.Frågetecken om KOOP ska flyttas till Mgb eller inte. Även frågetecken om en ny pendel på Tyskland.

Semester

Ett nytt semesteravta är klart för bangård. Inplaceringen blev klar de 11/11.

Vid pennan

Mats S.