Inför T13 vill arbetsgivaren att våra turer skall hålla sig inom reglerna för vårt avtal, idag görs en del avsteg centralt som lokalt. Idag träffades AG och PO för att diskutera förutsättningarna inför T13 och framåt. Vad kan vi göra på kort sikt och vad vill vi uppnå på längre sikt? En diskussion som vi tidigare aldrig haft ser jag nu som en stor fördel att vi diskusterar i god tid innan tidtabellslägen beställs hos TRV. Vi vill nu veta vilka orter som är önskvärda för rastuppställning om sådan önskas samt vilka kriterier som skall uppfyllas för att vi skall benämna det för en rastuppställning? Frågorna har skickats till era turlisteansvariga som har att besvara frågorna. Vilka krav vill ni att gruppen skall arbeta utefter för att ge planerarna möjligheten att rita bästa möjliga tur? Långa överliggningar – korta överliggningar – full tid på turens båda sidor om full nattvila – spetsvändningar – eller vad tycker DU? Sök upp din turlisteansvarige och diskustera, lägg förslag så tar vi i gruppen upp dessa då vi träffas nästa gång den 26 januari.