Minneanteckningar PRDB 120130

Kompetensåret

Diskuterades ej ingående .

Inlämnat för överläggning/förhandling.

Rapport Platå/Sap

Spikad process frånvarohantering.

Mikael tog  att hjälp från Daniel har gjort så att det har kunnats börjats med utbildningar och utvecklas mycket snabbare.

Återkommande möten mellan bemanning och lönekontoret har gett mycket kommer att fortgå.

Fortsatt dubbelkontroll av arvodister när det gäller avstämning

Avstämning övertid – intensiva påtryckningar att det ska automatiseras fortas möjligt.

Nästa uppdatering av systemet är 27 feb.

Bp/söm planerarna kommer att gå anpassad platå/sap utbildning om fridagar.

Utbildning för vik bemannings personal.

Ny kurs för ny bemannings personal.

Avstämning Fv/Fp 2010 & 2011

2010 – Avstämning  som ej är klara är 50-70st.

I Skåne har det skett en avstämning på eget bevåg. Ulf kommer att tillge de uppgifter i början av veckan.

GC kommer att sända ut lista till ST om berörda personer senast i morgon 120131.

2011 – Uppgifterna från GC ska stämma kommer att skickas ut till arbetsledarna om 7-10 dagar.

Sedan har varje arbetstagare till den 31 mars att inkomma med svar om de anser att det inte stämmer.

Reglering ska kunna ske på april lön senast färdig till maj lönen.

Tycker man att det verkar ok så behöver man inte höra av sig.

2012 – GC kommer att gå ut med hantering av Fp/Fv med automatisk reglering

 

 

Personalfrågor

Förfrågan om man kan tänkas gå med på publicering av söm fredag om 15 infaller på en lördag och måndag om den infaller på söndag.

Visning av förslag till organisation bemanning .

Rekrytering – 2st Manpower i Umeå erbjuds anställning som jobbar där idag. Har gått ut en intern ansökan ingen sökande

Personalstyrare Hallsberg vik tills 120630. Vik pga organisationsförändringar.

Inlåning – produktionsplanerare t.o.m. 120229 därefter vid behov.

3 Psl vikarier utbildas i Malmö.

Typveckan

Ny fridagsplan till förhandling på följande orter:

Hallsberg, Mora, Borlänge, Kil, Göteborg, Varberg & Alvesta/Kalmar

Gula blanketten

Lokförare jan +50,5 feb +45,9 årsman

Bangården jan -28,8 feb -19,9 årsman

Övertid/Arvodister/Inhyrning

Intet

Inhyrning skulle de återkomma med angående Bentoniten och Östersunds järnvägskompetens.

SJ förarna avslutades 27 jan utom 2st som ska vara i Kiruna, längst till och med 31 maj.

 Övriga frågor

Överliggningstid i listan anser GC att man borde kunna räkna ut detta själv.

Johan ser till att info i egna ledet kommer ut och att det efterföljs.

Johan skickar ut info om övertid efter komensationstiden.

 

Vid pennan

Donny, Björn & Olle