Resultat
Inget klart som inte tidigare presenterats.

Affärsläget
Läget är väldigt osäkert och detta beror på det allmänna världsläget. På grund av lågkonjunkturen så avvaktar kunderna nya upplägg och även transporterna är upp och ned.

Information NTR integreringen
Här pågår ett arbete där man skall bilda en enhet inom försäljningen samt utrikes kundservice. Överlämningsmöten sker där man går igenom vilka processer som skall flyttas över så att allt skall fungera. IT systemen skall också synkroniseras så att vi inte tappar bort sakerna. Det viktiga vid integreringen är att inte tappa några affärer.

Personalfrågor
Planering, Ann-Kristin Österholm
Tillsätts fr o m den 1 mars.

Teknik och Underhåll, ersättningsrekryteringar av två          produktionstekniker och tre reparatörer till verkstaden i Eskilstuna
Ok till ersättningsrekrytering.

Bemanningspool
GC vill inrätta en bemanningspool. Ingår man i denna så skall man
även kunna tjänstgöra på andra orter än sin egen. Tanken är att den skall innehålla ca 25 personer och då främst placerade på de större orterna. Inriktningsbeslut att inrätta en bemanningspool samt tillsätta en projektledare. Ett formellt beslut om bemanningspool tas när underlaget för poolen är framtaget i samverkan med ST.

Beredskapsjour
Ett antal personer har idag beredskapsjour i vilket de inte används. Därför vill GC ta bort tillägget. Frågan hänskjuts till Central samverkan.

Organisationsutveckling division Produktion
Tanken med utvecklingen av organisationen är att minska de indirekta kostnaderna med en resultateffekt på 20 miljoner 2013. Redan i år skall 5 miljoner tjänas in. Om man ställer denna kostnad mot antal anställda så skulle detta innebär 40 personer färre. Men det behöver inte innebära färre anställda utan i stället effektivare organisation. Har Ni synpunkter på organisationen så kontakta gärna förändringsteamet. Uppgifterna om vem som ingår i teamet hittar Ni på cargonet.

Spåravgifter 2012-2015
En kort information om höjningen av spåravgifterna och de konsekvenser det kan få om beslutet genomförs.

Balanslistan
Frågorna skjuts till nästa möte då Johanna inte deltog under punkten.

Övriga frågor
Protokoll
Samverkansprotokollen har inte blivit utlagda på cargonet sen augusti 2010. Anledningen är att det inte finns någon som gör det.

 

Vid mötet för ST

Stefan B, Jerker L och Björn T