Minnesanteckningar från möte angående  förutsättningar T13

AG har tittat på rastuppställningsplatser i landet, och kommit fram till att man har dessa nyckelsträckor att börja titta på i ett första skede.

 

G –HRBG Med eventuella rastställen i Falköping och ev skövde

 Nässjö – Malmö Med rast i ev Hässleholm , Älmhult, Alvesta

 Boden – Vännäs Med rast i ev Bastuträsk

 Ånge – Borlänge Med rast i ev  Bollnäs , Ljusdal

 G – Gms Med rast i ev Mellerud

 Dessa ställen skall man titta över ev möjligheter att skaffa lokal om sådan inte finns.

Man skall i första hand försöka med uppställningar på helger då detta kan ge bättre FP-planer samt åtgå mindre personal.

 Vi diskuterade hur en bra tur ska se ut, och kom fram till att vi måste se på ett generellt  sätt , då det säkert finns lika många åsikter som förare.

Men det som framkom var vikten att minska bortavarotiden och då framförallt dagöverliggningar.

 

Passresor diskuterades också och AG vill att vi ska kunna åka pass med godståg under förutsättningarna att det skapar bättre turer och minskar kostnaderna.Viktigt att båda parter ”vinner” på detta.

 ST tog upp frågan om fasta turlistor varvid AG säger Nej.

Nytt möte kommer under februari månad , då det är viktigt att skapa så bra underlag för beställningen till Trafikverket som möjligt innan deadlinen i början av April.

 

För ST

Björn  Hellqvist

Stefan BIeder