Lokalt SVG Malmö 2012-01-25

Danmarkstrafiken rullar på som vanligt.
Inlåningen av förare från SJ upphör från och med 27/01.
257 st. anställda. En enda som är sjukskriven på 50 %.
Det är en positiv trend i företaget när det gäller olyckor. Minskningen är ca: 20 %

Ett planerat skyddsombudsmöte är framflyttat på obestämd tid.
Arbetsmiljöverket ska komma till Malmö, och titta över trafiken på MGB. Vi är flera operatörer på en och samma bangård.

Från 01/01 är det hörselskydd på. Den 01/03 SKA dom användas. Dom som har de nya radioapparaterna kommer att få utrustning för trådlös överföring.

När det gäller plankorsningsolyckor är det 2 st. som kommer ut till olyckan, för att säkerställa att en tar hand om lokföraren, och en som sköter det andra praktiska på plats.

Att NTR kommer till Malm ö från Trelleborg är klart. Frågan är när, var och hur.

T44 har vi 117 st. av. Varav 64 st. är eller kommer att bli ombyggda till Td.
Td –ombyggnad kostar 7,5 miljon per lok plus 20 % i fördyrning. Lightversionen beräknas till 5 miljoner per lok. Nu går det ett ryckte ”om” dom ska byggas om.

Omklädningsrummet i HB ligger på is. Nya kostnadsberäkningar har fördyrat bygget rätt mycket. Men bråttom är det.

1/2 flyttas Strandberg och Zetterberg till M.
Lokförargruppen i Hb är en tillsvidare lösning. Har vi kvar samma mängd tjänst kvar till årsskiftet, blir det balans på lokförarsidan. Och då är Helsingborgarna tillbaka till Malmö.
Joel ska få prova på att jobba i Äh.

Utbildningsplanen vi har i dag på Rc och T44 räcker inte till. Transportstyrelsen har högre krav.

Lokförarkörkortet som vi ska ha, kommer att visa vilka lok och sträckor vi har behörighet till. Vi har dispens till 2016. Vi som har utbildning i dag, slipper kostnaden på 5 000 kr. som kortet kommer att kosta.

ST hade en annan åsikt än AG när det gällde förarnas semesterplanering och utlägg

Vid pennan: Mats S.