Från idag ingår Spedition i organisationen inom Kundservice.
Jan-Olov Öhrn har hälsat medarbetarna vid Spedition välkomna. Bengt Eriksson som är chef vid Spedition kommer numera att ingå i Kundservice ledningsgrupp.

Det pågår fortfarande ett arbete med att sätta den nya organisationen. Och så snart som mer fakta presenterats kommer info att ges löpande på hemsidan. De tidigare funderingarna på att sätta organisationen inom styrning får vänta lite tills företaget centralt bestämt hur den huvudsakliga organisationen skall se ut. Ännu är inget förslag framtaget för styrning.

Allt sker inom ramen för projektet Nya Kundservice

Se nedan info från företagets intranet
På grund av att små förändringar som har skett i vår organisation samt att Kundservice ska utföra ”kundservice”-arbetsuppgifter kontorstids har vi ingen perfekt matchning genom att slå samman Kundservice, RPC samt tänkt Vagnskift i Hallsberg. Detta på grund av att det blir ett skift som till största del ska utföra arbetsuppgifter icke kontorstid.

Som följd av detta kommer vi göra en översyn av enheter inom Styrning för att bäst kunna matcha de ”nya” arbetsuppgifterna (de uppgifter som Kundservice skift i Hallsberg utför idag icke kontorstid) in i vår organisation men vi passar även på att se över påvekan av projekten ”Avgå i rätt tid” och ”Nya Kundservice” samt nya uppgifter så som t.ex. kvalitetsavgifter och förbättrad avvikelsehantering för prioriterade kunder.