Principiellt gällande typveckan under T 12 (Utdrag ur förhandlingsprotokoll)

Parterna är överens om följande:

Att vid planering av individuella scheman (BP-SÖM) under T 12 skall viloperioden mellan arbetsperioderna omfatta 11 timmar oberoende av om det är stationär eller åkande tjänst. För avkortad vila på bortastation gäller oförändrade regler.

Ej två bangårdsnätter i följd för de som planeras i OPBP under T12.

Turer som i den utsända fördelningen T 12 understiger 5 timmar tillförs jourtid upp till 5 timmar.

Vid delad tjänst mellan bangårdsarbete och tågtjänst(passresa) ska erforderlig arbetstid (som inte ingår i den egentliga arbetstiden) för ombyte finnas och ritas ut turmässigt.

Vid avsteg från femtimmarsregeln, så ersätts den enligt följande:
– Upp till 05:29 så ersätts man dubbelt i tid
– Efter 05:30 så ersätts man med 60 min i tid
Ovan läggs ut som utfyllnadstid efter ordinarie turs avslut, så att viloperioden säkerställs mot nästkommande tur.

Accepterade avsteg från ”Avtal om allmänna anställningsvillkor för Green Cargo AB” finns nedtecknade i bilaga 1, avstegslista.