Ett beslut har nyligen tagits om att inrätta en bemanningspool. Poolen ligger som en fristående enhet under Chef bemanning som till sin hjälp skall ha en arbetsledare.
Utdrag av avtalsförslag – Avvikelser från gällande kollektivavtal
Arbete i bemanningspoolen omfattar en 14-dagarsperiod, åtta arbetsdagar och sex lediga dagar (fyra fridagar och två kompensationsdagar). Arbetet i poolen kan inledas när som helst under tjänstgöringsperiodens arbetsdagar.

Komprimerad arbetstid tillämpas vid arbete i poolen. Avkortad vila tillämpas i pooluppdrag, vilket innebär att 11 timmars vila kan avkortas till 8 timmar under tjänstgöringsperioden.

Kompensation för bland annat avkortad dygnsvila ges i form av kompensationsdagar; 2 x 24 timmar. Dessa kompensationsdagar förläggs i mitten av ledighetsperioden.

Vid icke pooluppdrag gäller ordinarie regler för viloperiod med undantag av avkortning av viloperiod på överliggningsort där kompensation sker på kompensationsdagarna. Därutöver får viloperioden avkortas till 8 timmar vid ett tillfälle under tjänstgöringsperioden.

Vila under tjänstgöringsperiod
Under tjänstgöringsperiod erhålls en nattvila mellan dag 3 till 6 där minst 6 timmar mellan klockan 22.00 och 07.00 ingår.

Kompetens för lokala upplägg
Vid tjänstgöring i bemanningspoolen på den tillfälliga stationeringsorten mer än två tjänstgöringsperioder ska utbildning erhållas för att kunna arbeta med de vanligast förekommande arbetsuppgifterna för gruppen

Varför säger ST nej till ovanstående avtal om bemanningspool

 ST står för trygghet och långsiktighet.
Nedanstående är bara några saker ST´s sektioner framfört (sex st) och som ligger till grund för beslutet att inte ingå avtal om bemanningspool.

– Personal i poolen kan få ett bättre schema jämfört med befintlig personal vilket medför risken att ett A-lag och ett B-lag skapas

– Arbetsmiljö och säkerhet? – Komprimerat arbete och korta viloperioder

– Avstämningsperiod på tolv veckor – Kraftig försämring för åkande personal (en månad idag)

– Nya upplägg? – Utbildning för befintlig personal riskeras att åsidosättas

– Ingen reglering av hur lång tid en ”poolare” kan jobba på orten = ingen nyanställning

– Att inte ha ett maxtak på antal personer i poolen riskerar att urholka vårt kollektivavtal

– Arbetsgivaren beslutar ensidigt vilka som skall ingå i poolen – Vad är då bra en medarbetare ur AG´s perspektiv? Den som vill/kan jobba hur mycket som helst oavsett regler, eller den som är mån om liv och hälsa?

– Fackets påverkan för dem som arbetar i poolen minskar, ett förmånligt avtal för Green Cargo

– Ett JA till avtal om bemanningspool är ett NEJ till fasta turlistor

 

ST har framfört att vi är intresserade av mer moderna arbetstidsregler och med bättre kontinuitet än dagens önskemålssystem ger (söm).

ST vill förtydliga att vi aldrig varit emot en bemanningspool, men anser att en sådan är fullt möjlig att inrätta även med dagens kollektivavtal.

ST befarar nu att detta avtal kan komma att skapa spänningar mellan medarbetare som arbetar tillsammans, men under olika arbetsvillkor.