Föregående protokoll
Inga synpunkter

Reflektioner sedan föregående möte
En populär version av minnen från mötet kommer i fortsättningen dagen efter mötet.

Affärsläget + framtiden ur ett bemanningsperspektiv

Volymerna är enligt affärsplanen och detta är ca 10-15% under fjolåret. Hur det ser ut framöver är fortfarande mycket osäkert. Positivt är att nyförsäljningen går helt enligt plan. Slutförhandlingar sker med några stora kunder och det ser positivt ut. Hur bemanningssituationen ser ut framöver är högst osäkert så för att klara framtiden är det viktiga att vara flexibla. Processer skall diskuteras fram så dessa finns klara vid en ev övertalighet.

Styrmodellen

Presentation och diskussion kring förväntade effekter
Ekonomistyrning handlar om att tydligöra vilka mål som gäller och sätta mått som uppfyller syftet sätta mål och följa upp med konsekvens. Nedbrutet på marknad blir då målen att uppnå som nyförsäljning, prisökning, kundbesök m fl samt inom produktion blir det då motsvarande vad produktion sysslar med.

Tanken sen är att det skall brytas ända ned på arbetsledarnivå.

Det utvecklade samverkansarbetet

Rapport från marknad/produktions samverkansgrupp om hur nya samverkansformerna implementeras på dessa nivåer. Detta skall sedan fortsätta till alla samverkansgrupper.

Övrigt

Avrapportering Logistics försäljning
Går enligt plan. Bud har kommit in på såväl fastigheter som verksamheten.

 

Vid möte för ST

Stefan B och Björn T