Affärer
SCA affären har GC förlorat fr o m 1/1-2013 och troligtvis blir det Hector som tar över. Fortsatta förhandlingar sker med andra kunder om nya avtal.

Allmänna läget
Det ser försiktigt positivt ut på transportsidan och avtalstecknandet, även kostnadssidan ser bra dock ligger intäkterna under plan, Totalt ligger vi 5 miljoner under plan.

Personalläget
Fortfarande är läget osäkert hur vida det behöver rekryteras eller inte, så åtminstone att tag till är det läget avvakta som råder. Dock finns det ett överskott i södra landsända på förarsidan med det finns ett behov på den norra sidan av landet. Har var diskussionen hur vida det finns intresse av att lånas ut på kortare eller längre sikt?

Shiftplaning
Tankern var att det skulle inköpas ett systemverktyg där man skulle hantera skiftgående personal som inte är direkt produktionspersonal. Efter att man undersökt för och nackdelar så har man beslutat att dessa också skall läggas i PLATÅ.

Arbetsplatsträffar
En diskussion fördes om våra arbetsplatsträffar och hur dessa fungera samt hur de skall utvecklas. En fortsatt diskussion kommer att föras framledes i gruppen. Inför nästa möte kommer ST att gå ut med några frågor till er medlemmar och höra vad Ni tycker i frågan.

Samverkansarbetet
En kortare avstämning gjordes hur läget ser ut i nästa steg kring utrullning av samverkansarbetet. I Marknad & Produktions samverkansgrupp fortsätter diskussionerna kring vårt nya arbete. CHR kommer också att delta på ett driftområde och utveckla deras samverkan.

Nästa möte
Något nytt möte var inte inplanerat utan det blir en senare fråga, dock skall vi försöka ha regelbundna möte i gruppen.

 

Vid penna för ST

Stefan B och Björn T