Projektet fortsätter att arbeta med förbättringar och man har möte varje vecka.

Man tittar nu tillsammans med GAVDI så att man skall kunna mellanlagra uppgifterna så att tillägg som avdrag skall komma månaden efter precis som det var tidigare, vilket också skulle göra det lättar för alla att se så lönen stämmer. Om allt fungerar i testerna så skall detta kunna köras i gång den 1 maj. En information kommer då att gå ut till arbetsledare, bemanning som andra berörda denna vecka och där på en allmän information till all personal veckan där på.

Förskottsblanketten kommer att tas bort, blir det fel på lönen så skall man ta direkt kontakt med lönekontoret i stället.

Man tittar också över andra blanketter som man kommer att förbättra eller ta bort.

När det gäller bl a utbetalningar för utlägg och reseräkningar så vill man att dessa skall betalas ut endast en gång i månaden och då tillsammans med lönen. Anledning är att man då kan få med dessa uppgifter på löneavin. För att vara säker på att man får sina tillägg så skall det vara inne till lönekontoret senast den 5 i varje månad för att kunna utbetalas den 25.

När det gäller löneavin från Nordea så har man inte jobbat med frågan hur eller när den skall försvinna, detta beror till stor del på att alla kan ta del av den som finns på nätet eller på annat sätt kan få den tillhanda. Det som är positiva för företaget om löneavin från Nordea försvinner är att man får en extra dag på sig att föra över pengarna, vilket förhoppningsvis säkrar upp att det blir rätt det som utbetalas.

När det gäller förändringar i systemet (SAP) så är det något man också tittar på, men det har inte varit prioriterat.

 

Vid penna för ST

Björn T