Resultat
Resultatet ligger lite under plan för helåret beroende på att de stora områdena stål och skog går dåligt, finns dock andra områden som går bra men det uppväger inte totales.

Affärsläget
Många offerter är ute hos en del kunder som kan ge nya affärer och transporter. Vad detta utmynnar i är inte klart i dagsläget. Besked kommer i veckan på vad som händer i några affärer.

Samverkansformer, fortsättning från föregående möte
Här under denna punkt diskuterar vi hur samverkan skall fungera inom Marknad och Produktion, nedanstående punkter är vad vi önskar skall fungera bättre:
– Material i tid (Läst)
– Följa upp beslut
– Bjuda in personer
– Färre frågor – djupare diskussion
– Vad kommunicera från mötet
– Släppa gamla roller/fack
– Form för möten
– Agenda beslut/diskussion
– Vad göra för att utveckla gruppen
– Bra grund att stå på
– Föra ut samverkan
– Samlas och arbeta med gemensamma utmaningar
– När har vi haft framgångsrik samverkan
– Delta i mer projektgrupper
Detta skall sen även appliceras så att de göra samma övningar på varje samverkansgrupp för att gör samverkan bättre även där. Detta började med att man på central samverkan gjorde denna övning som nu har kommit till Marknad o Produktion för att sen som sagt kommer ut på övriga områden.

Medarbetarundersökning, diskussion och funderingar
Ett förslag att det skall genomföras en enkät kring arbetstider ställdes och ST ställde sig bakom denna. Det första som nu tar vid är att vi gemensamt tar fram vilka frågor som skall ingå i enkäten, sen tas beslut om hur vida vi går vidare och sänder ut den.

Konsulter inom Marknad:

 • Network Development – stödjer Affärslogistik
  Sommarvikarier åtta stycken från Poolia till Kundservice
  Global Resourses – genomgång av ARK (avräkningssystemet)
  Tre konsulter finns inne på Marknad för att se över transportavtal med kunder. Finns också konsluter som går igenom avräkningssystemet samt så har man behov av sommarvikarier på KS.

Övriga frågor

 • Gemensam serverplats på Projektplatsen.se, klar
  En gemensam plats är framtagen där vi samlar våra dokument som berör denna samverkansgrupp så att alla i gruppen kan komma åt dessa.
 • Elektronisk lagring av tidningen Uppsikt
  Frågan var oklar så den återkommer senare.

Vid möte för ST

Stefan B, Jerker L och Björn T