Minnesanteckningar SVG Bemanning 120326

Organisation bemanning: Viktigt att man behandlar ”matsedeln” och kompetensregister på samma sätt över hela landet, samt håller dessa uppdaterade hela tiden. Arbetet har påbörjats och fortsätter att detta sker av bemannings personal ute i landet.

Personalärenden Bemanning: 1st sem vikare på operativa bem. 2st inlånade för att täcka upp föräldraledigt.1st opb, 1st på planering.

Inhyrning: 1st lokförare Östersunds jvg kompetens i Kiruna 1/5 till 30/9

Kisab hyrs bara in efter avrop i Kiruna

Bemanningspool: Avtal påskrivet av Seko & TJ och arbetet med att tillsätta arbetsledare fortsätter, dock kommer dessa att få en kort ”starsträcka” då man vill ha dem snabbt in i arbetet.

Typveckan: Pga sommarens banarbeten kommer det att skickas ut ett turlisteförslag baserat på hur det ser ut vecka 31 till turlisteansvariga och sedan vidare till turlisteombuden som i sin tur granskar och återkopplar innan den 10:e april. Har man frågor om turerna kan man kontakta taktikerna för diskussion. Detta är ett nytt sätt att jobba på då vi nu i ett tidigt skede ska kunna förbereda oss inför kommande förändringar gällande långtidsplaneringar. Och detta leder förhoppningsvis till att det blir färre ändringar i månadsplaneringar. Alltså vad vi förhoppningsvis i framtiden kan uppnå är granskningen av turer för turlisteombuden ske något tidigare än idag.

Syftpil på turerna med avsteg på var krångligare än man kunde tro GC återkommer i den frågan.

 

Platå/Sap: Ny version sattes i bruk 25 mars som per automatik ska lösa 30st av dom 80 öppna ärenden . GC jobbar vidare med att platå ska bli mer driftsäkert och att de flesta handhavande felen inte ska gå att göra.

Avstämnings övertid har GC en förhoppning att under 2012 få till en automatisering på, de vill ej lägga inte lägga in detta förens de är säkra på att det fungerar fullt ut.

4402st arvodist timmar i februari

Övertidsuttaget minskar sett över hela landet

Söm kommer förhoppningsvis en ny version på, GC kunde inte säga när. PO skall komma in med önskemål vad som skulle kunna vara bra att ha med i Söm.

Blankdagar varför vissa får i återkommande fall fler än andra. GC har kollat upp detta och kan inte svara på varför systemet gör på detta viset, avfärdade handpåläggning. Man säger att detta är beroende på kompetens.

Vid Pennan

Donny, Kent-Olov & Björn