Arbetstider, arbetssituation och arbetsmiljö De mycket oregelbundna arbetstiderna utgör det största arbetsmiljöproblemet för lokförarna. En stor andel av arbetspassen utgörs av tidiga morgonturer och natturer. Dessa turer innebär kraftigt förkortad sömn och en avsevärd trötthet.

ST har emottagit några få synpynkter av olika slag gällande vårt beslut att inte teckna avtal med Green Cargo AB om bemanningspool.
Nedan kan ni ta del av forskning angående arbetstider, vila och arbetsrotation, som är raka motsatsen till det avtal som nyligen tecknats.

Forskningen är hämtad från TRAINPROJEKTET
Vill du ta del av projektet i sin helhet kan du ladda ned det här
[wpdm_file id=8] Slutrapport
[wpdm_file id=9] Studie

 • Reducera arbetstiden
  – Trötthet måste kompenseras med vila och återhämtning, inte med lönetillägg.
 • Mer vila mellan arbetspassen
  – Lägg in minst 12 timmars vila mellan arbetspassen, för att undvika kraftig sömnbrist och allvarlig trötthet.
 • Undvik komprimerade arbetsperioder
  – Ett problem med bristfällig återhämtning (t ex sömnbrist) är att om den får pågå under flera dagar i följd försämras prestationsförmågan gradvis.
     Man bör därför inte arbeta mer än maximalt 5 dagar i följd.
 • Medsols roterande turlistor
  – Det allmänna rådet är att medsolsroterande scheman är att föredra, det vill säga att man senarelägger sina arbetstider, t ex enligt följande mönster; morgontur-dagturkvällstur.