Den centrala förhandlingen ( på ALMEGA, ej Green Cargo) var tänkt att fortsätta den 2 april men då arbetsgivaren inte kan presentera något nytt så enades man om att stryka detta datum.
Nästa förhandlingsdatum är satt till den 18 – 20 april, då först kan vi förvänta oss ett förslag till avtal.

Parter vid ovan nämda förhandlingar
ALMEGA = Central arbetsgivarorganisation för tjänsteföretag
FACKFÖRBUNDET ST = Central arbetstagarorganisation

Först när de centrala förhandlingarna är avslutade kan vi påbörja de lokala förhandlingarna vid Green Cargo.

Så fort vi vet om något från de centrala förhandlingarna kommer vi att kommunicera ut detta.