Idag den 23/4 har vi haft ett samverkansmöte på Green Cargos huvudkontor i Solna.

Rapport Platå
Ny version installerades 25/3 och inga kända komplikationer har uppstått efter detta.
Ny funktion avseende arkivering har bidragit till att systemet nu jobbar snabbare.
Vad gäller funktion för avstämningsövertid förväntas automatiserade funktioner någon gång under 2012.

Under vecka 21 kommer grundkurs och vikarieutbildning att hållas i Platå.
Uppföljning kommer också att genomföras på ca 55 personer fördelat över nio orter, förhoppninsvis redan innan sommaren.

SAP-rapport
Semesterplanering verkar fungera bra i systemet som lägger ut sommarsemester under mån-fre och fp-dagar till helgerna.
Samma information visas i SÖM.

Avstämning övertid, FP och FV 2010
C PRDB stämmer av med HR i frågan och återkommer till nästa möte vad gäller FP-FV. Den är ännu inte genomförd.
Vad gäller övertiden skall denna vara utbetalad.

Timanställda – arbetad tid (ungefärliga siffror)
Jan – 3800 tim
Feb – 4400 tim
Mars – 4800 tim
ST frågar – hur ser den arbetade tiden ut fördelat över ort?

Kommunikation
Hur är informationsflödet i organisationen?
Arbetsledare och arbetstagare är allför ofta inte uppdaterade på vad som händer och sker inom bemanning.
ST Förslag – Upprätta ett infomail (likt chefsmailet) och sänd ut till driftområdena så att lokala arbetsledare får kännedom och vetskap om vad vi överenskommit på Bem SVG. ST tycker också att digitala anslagstavlor är ett bra förslag och ett alternativ som med fördel kan köras som pilot i Hallsberg där det nya Green Cargo center just nu byggs.

Personalstyrning
AG har ett behov och en önskan att efter den 15:e optimera ytterligare lite till utanför Platå.
Systemstöd för detta saknas idag.
FRÅGA från ST – man har i många år nu planerat personalen utefter lokplaneringen. Varför kan vi inte planera personalen först, eller åtminstone titta på frågan?

Personalfråga bemanning
AG har en önskan att låna in en person till bemanning som idag har tjänst på annan avdelninge.
 ST vill att frågan hanteras utanför ordinarie samverkan.

Status Bemanningspoolen
I dagsläget 25 sökande och intervjuer pågår för rekrytering av arbetsledare.

Styrtal och Mål
För att följa upp trender och hitta effektiva åtgärder i olika frågar har bemanning börjat att arbeta med mål och styrtal.
Några värden som mäts är övertid, kostnader för tåg, taxi och hotell. 
Även uppfyllnad önskemålsgrad av SÖM turer och SÖM ledighet ingår att följa upp.
Uppfyllnadsgraden för  SÖM-tur är 81% under rullande 12 månadersperiod. För SÖM-ledighet är uppfyllnadsgraden 85% för samma mätning.
Kommentarer kring SÖM är att turerna inte är klara i systemet när sökning i SÖM sker.
– Fråga: Borde inte personalen kunna se urvalet av turer för att kunna basera sin SÖM-sökning på?

Gula blanketten
Norr om Gävle ser läget lite ansträngt ut på personalfronten. I kiruna har VD gett ok till att rekrytera.
Söder om Gävle visar gula blanketten på ett överskott i nuläget.

SÖM
Vad kan vi göra för att utveckla SÖM?
AG ställer lite frågor för att väcka lite funderingar kring hur vi kan förbättra SÖM?
En sak som det diskuterade om på mötet är hur våra SÖM-supportrar får vidareutbildning för sitt uppdrag? Även parametrar är okända för både arbetstagare och personalorganisation. Vad påverkas vid olika val?

Helgavtalet
Tung manuell hantering av bemanning då avtalet inte går att föra in i våra system. Kan fast arbetstid istället för evalvent vara en av lösningarna i frågan?
ST säger att frågan får lyftas till HR då det är en kollektivavtalsfråga.

ST frågar  – Det kan vid störningar/tågförseningar förutom övertid även förändra vilket traktamente som ska betalas ut. Tur som ska ge ett halvt traktamente kan om förseningen blir nog stor förändras till ett helt dygnstrakt (Hemkomst efter 19:00).
Tur som vid försening passerar ny dygnsgräns skall ge minst nytt halvt trakt.

Hur säkerställs att eventuellt förändrat traktamente betalas ut i samband med att övertid regleras vid exempelvis tågförseningar?
Svar från AG kommer till nästa möte.

Vid anteckningarna för Fackförbundet ST
Jerker Liljeberg
Donny Sjöberg
Björn Hellqvist