Avtalsläget  

Efter dagarnas förhandlingar 20/4 mellan Almega och ST har inga större saker hänt. ST väntar fortfarande på en reaktion från arbetsgivaren på våra yrkanden. Än så länge har man från arbetsgivarsidan bemöt våra krav med total tystnad. Inte hellre har något utkast till avtal som vi trodde skulle komma har kunnat presenteras från arbetsgivaren.

 Förhandlingarna fortsätter nu den 25 april. Efter detta återkommer vi med mer information.

 Avtalsgruppen för ST på Almega