Resultat och produktionsutveckling

Tre saker som utmärker resultatet t.o.m. mars
– Bruttotonkm utveckling är ikapp affärsplanen
– Intäkterna är ikapp affärsplanen (mars)
– Produktionskostnaderna har minskat

Det är väldigt stora skillnader jämfört med samma period under 2011. 

Produktionsutveckling
I första hand har man analyserat på resurerna av lok, vagnar och personal.

Volymmässigt är nivåerna på ungefär lika över 2008-2012.

Antalet lokförare är ungerfär lika över 2008-1012
Antalet bangårdspersonal har minskat, detta är ju givetvis på grunda av växling av tjänst. Effekten av detta är att
kostnaden per man minskat (lokaler, lön m.m.).

Utveckling av antalet lok – Ökning från 420 till 470 sedan 2008. Vi har just nu en överkapacitet på lok.
Utveckling av antalet vagnar – Minskat från 6700 till 5900 sedan 2008.

2011 var vi uppe på samma nivå i lönekostnader som 2008. Det tog två år att få effekt av nedskärningarna 2008.
2012 ligger vi just nu på 2009 års nivå vad gäller personalkostnader

Det totala rörelseresultatet motsvarar ungefärliga nivåer från  2008 och 2009.

Resultatet för kostnad per körd bruttotonkm redovisades. Kan inte redovisas i våra anteckningar tyvärr.
Men trenden är positiv sedan 2009. Varje år sedan har kostnaden per/bruttotonkm minskat.
I uträkningen – Lok, Vagn, Drift och Personal.

Det önskade utfallet vad gäller lönsamheten har dock inte infunnits sig ännu.

Kvalitet och Säkerhet
Resultatet vad gäller kvalitet och olyckor är väldigt bra hittills under 2012. När det gäller kvaliteten så kan vi konstatera att vintern stör vår produktion och vår planering är inte oprimerad för att matcha vädrets makter.

Rapport från Division Marknad
Tyvärr inget vi kan skriva om i dessa anteckningar.
Bra resultat för mars månad är väl det som kan sammanfatta den redovisning som presenterades.

Lokförardirektivet
Se separat inlägg på hemsidan inom kort där du finner information om detta direktiv från 2011.

Tidningen Uppsikt
Läggs ut i elektronisk form på Cargonet i ett arkiv där man kan hitta tidigare upplagor.


 

Anteckningar förda av
Donny Sjöberg och Jerker Liljeberg