Under gårdagen hade vi tillsättningar för den nya organisation då det gäller chefsnivån under Bertil Nilsson.

Som kvalitet och verksamhetsutvecklare tillsattes Anders Lester (f d Johansson), som strategisk produktionsutvecklare tillsattes Marcin Tubylewicz, som chef för planering tillsattes Patrik Saxvall och som chef för fordon tillsattes Martin Modéer.

Det inrättades också en ny tjänst/funktion som ledningskoordinator där tillsattes Mikael Nysten.

 

Vid möte för ST

 

Stefan B och Björn T