Almegaavtalet är klart – Nu påbörjas inom kort förberedelserna till vårt lokala avtal på Green Cargo

2012-05-03
Klicka här för att ladda ned förhandlingsprotokollet och tillhörande bilagor [wpdm_file id=13]
 
Efter hårda förhandlingar där ST och arbetsgivaren inledningsvis stod mycket långt ifrån varandra är nu branschavtalet för Almega bransch Spårtrafik klart.

Avtalet ger i korthet:

  • Löneutrymmet är 2,6 procent
  • Individgaranti beträffande löner
  • Centrala parter ska bevaka och följa upp lägstalöner
  • Allmänna villkor förlängs
  • Arbetsgrupp om hot och våld i förhållande till ensamarbete tillsätts
  • Avtalet gäller 12 månader från och med den 1 april 2012

-Vi är stolta över att vi förhandlat fram ett avtal som ger såväl ökad trygghet på jobbet som en godkänd löneökning. Det avtal som vi nu har kommit överens om är ett viktigt steg på vägen för att motverka hot och våld på jobbet i förhållande till ensamarbete vilket idag är ett stort problem inom spårtrafiken, säger Maria Olwæus, STs förhandlingsledare för Bransch Spårtrafik.

Branschavtalet ska nu omsättas i företagsavtal. Det är alltså i dessa förhandlingar som, till exempel, löner sätts eller former för lönesättning fastställs. När dessa förhandlingar blir klara varierar från företag till företag. Enligt branschavtalet ska dock de nya lönerna gälla retroaktivt från den 1 april 2012.