Just nu pågår uppdateringar av register och utskick till personalorganisationerna innehållandes nödvändig information inför fortsatta förhandlingar. Detta skall vara klart under veckan och först nästa vecka återkommer arbetsgivaren med mer konkreta bud. Återigen hoppas vi alla på en snabb lönerevision, extra satningar eller dylikt blir då något man inte skall troalltför mycket på detta år.

Nästa möte blir den 29 maj. Härefter är följande datum utsatta; 7,13,14,18,19,och 20 juni