Stoppa höjningen av banavgifterna

Den svenska godsjärnvägen har en framgångshistoria att berätta. De problem som idag beskrivs som tågkaos är ett resultat av att järnvägstrafiken har ökat medan satsningar på dess infrastruktur har uteblivit. Detta slår hårt mot den transportberoende svenska industrin. Om nu banavgifterna höjs som planerat, kommer en stor del av transporterna att drivas från järnväg till lastbil. Det är fel väg att gå inför framtiden, med tanke på miljön, jobben och den svenska internationella konkurrenskraften. Vi kräver därför att banavgifterna stannar på dagens nivå och att ökade satsningar görs på underhåll och nyinvesteringar i järnvägen.
Regeringen aviserar löpande ökningar av banavgifterna så att de år 2021 blir ungefär fyra gånger högre än dagens avgift: från 500 miljoner kronor år 2009 till 2 miljarder kronor år 2021.  Denna höjning slår inte bara mot järnvägsoperatörerna utan även mot industrin och åkerinäringen. Kvalitén på spåren och banans utrustning är undermålig och bör därför åtgärdas innan man tar betalt för att järnvägsoperatörerna skall köra på spåren. Avgiftshöjningen motsvarar dessutom mer än den samlade vinsten för järnvägsoperatörerna i Sverige.

Många åkerier har investerat i utrustning som gör det möjligt att få flexibla transporter som kan kombinera det bästa med järnvägs- och lastbilstransporter. En sådan investering kan bli kostsam för åkeribranschen om transportslagen inte kan komplettera varandra på ett bättre sätt än idag. Sverige har ett avståndshandikapp jämfört med de flesta andra länder i Europa och redan idag är det dyrt att få ut svenska produkter i Europa. Låt oss inte göra dem ännu dyrare genom att höja banavgifterna och därmed de totala transportkostnaderna.
Att då bara höja avgifterna för ett transportslag ökar inte bara miljöutsläppen, men också olyckskostnaderna ökar. Ur en konkurrensneutral kostnadsnivå borde därför banavgifterna återställas till 2009 års nivå. En ytterligare höjning av banavgifterna kommer att medföra en förskjutning av godset från järnväg till väg på grund av de stora prisskillnaderna, men också av miljöskäl.

Vi ställer oss därför bakom Trafikverkets bedömning att det fram till år 2021 krävs cirka 38 miljarder kronor utöver dagens planerade anslag för att återställa järnvägen till farbart skick. Om regeringen dessutom avstår från att ytterligare höja banavgifterna kan vi se fram emot en konkurrenskraftig järnväg, vilket gynnar miljö och industri, dessutom skapas fler arbetstillfällen.

Stefan Bieder
Ordförande ST Spårtrafik vid Green Cargo