PRDB SVG 120528

 

Platå/Sap

Lönen fungerar stabilt blivit mycket mindre fel.

Avstämningsövertiden skötts fortfarande manuellt.

Status sommaren 2012

35% nerdragningar i tågplan.

Fokus på att det som hände 2011 när vi fick ställa in en massa tåg inte ska upprepas.

Kiruna, Ånge, Vännäs & Kil saknas det folk har hittat lösningar på det mesta men Kiruna kvarstår problem.

Personal

En tjänst på operativ bemanning blir tillsatt,  en som hade vik där tidigare går in.

Mickael S går in som Tf arbetsledare för bemanning syd

Rekrytera 15st till Kiruna, utbildning v36 för Norge kompetens (måste var sådana som kört 2år)

Övertiden fortsätter att minska 6400 timmar i april

Arvodisttimmar 4049timmar i april.

Poolen

Björn N går in som arbetsledare tillfälligt, avvaktar nya organisationen

GC säger nej till ST medlemmar att arbeta i poolen

Övrigt

Direktiv till psf hur man ska gå tillväga när man ska kontakta personalen vid bla ombeordningar

Ställverksbyte i Göteborg V21-27 kommer att ställa till en hel del problem gäller främst Halmstad, Kil, Göteborg & Hallsberg

Diskuterade lätthelgsdagar, inget svar från GC, vi ska skicka in mer information om vad vi menade med denna fråga. Det är inte bara en fråga rörande dessa dagar. Tex hur får Bp planerarna planera ut FV dagar som ej är en lätthelgsdag, blankdag på dessa dagar.

Vid pennan

Donny, Björn & Kent-Olov