S V G 2012-05-29

 

Transportstyrelsen ska korta ner handläggningstiden för dispenser. Maxtiden ska ner till 4 veckor för nydispens och 2 veckor för förlängning.

När det gäller den nya organisationen på G C, så är det meningen att den ska börja gälla från Sep.

DHL i Klippan ska söka eget trafikeringstillstånd, så G C slipper det ansvaret.

DB schenker får ny chef i Danmark som är Peter Hjort.  Mikael Nilsson ska tillsammans med planning ha kontakt med Danskarna om tjänsten och turerna i Danmark.

Arbetsledarrollen ska gås igenom i M. Var och en ska veta vem som har ansvar för vad.

Trafiksäkerheten är inte bra. Bara under en kort period under våren hade bara syd en schablonkostnad på 405 000 Kr.

En hastighetskamera ska testas för att visa hur fort det egentligen går. Det är inte något pekfinger med från A G, utan ett hjälpmedel för att veta hur fort det egentigen går.  Platser som nämns är sp 40 i M och förbindelsespåret i Hb.

Taxikostnaderna i syd uppgick Jan – Feb. till 100 000 Kr. Misstankar finns att dom missbrukas.

Önskemål att se över antalet dörrar på gångbron i N där vi använder taggen. Fler ingångsmöjligheter önskas. Se över gångbanorna i Hd sp 5 för personalbyte. Lokvärme till Br 185 i G och Äh önskas. Röjning i Th för rundgång. Detta är några punkter som ställdes och skals gå igenom. 

Stationär tjänst dras in under sommaren vid brist på personal. Ser över stationär lista (reservturer).

Micke Wiberg kommer tillbaka med stationering i Hb.

G C har blivit godtjända som utbildningssammordnare.

Vid Pennan Mats S.