1.   Genomgång av affärsläget

Omvärlden ser inte annorlunda ut nu än när vi hade förra mötet. En ljusning tycktes skönjas tidigt i våras, men nu ser det inte så ljust ut. Skillnaden mot krisen 2008 är att kunderna inte sitter på några stora lager, därför finns förhoppningarna att det inte skall bli lika dåligt nu som då. Affärsplanen ser ut att följas, ligger lite över året men fortfarande under fjolåret.

Peterson Rail har gått i konkurs, detta har givet att vi tagit över en av deras tidigare kunder.

Volvo upplägget skrev under i fredags, vilket gör att vi nu har avtal under 2102 och 2013.

 

2.   Förbättrad samverkan längre ut i verksamheten – vad har vi gjort sedan sist?

I Göteborg har man haft ett två dagars möte där man gått igenom förutsättningarna för att förbättra samverkan. Det som framkom på mötet var att detta hade varit positivt.

Diskussion kring bra och dålig samverkanskultur inom företaget. Det är viktigt att vi som sitter centralt åker ut och är med på samverkansmöten och ger feedback till våra representanter.

Viktigt är att vi också sitter med i arbetsgrupper som är viktiga för oss.

 

3.   Genomgång av kompetens- och ledarmodellen

Denna presenterades och den kändes positiv. Arbetet går nu vidare i denna fråga där man skall konkretisera förslaget närmare

 

 

Vid mötet för ST

Stefan B och Björn T