Föregående protokoll

Inget att erinra.

 

Trafikverket

Dessa vill starta upp ERTMS på Ådalsbanan långt innan det var bestämt i förväg. GC har framfört kritiken till Trafikverket att man inte har bättre framförhållning. Möte sker varannan dag mellan GC och Trafikverket för att hitta lösningar på problemen. I skrivande stund har man flyttat fram någon vecka, men det räcker inte. Ny förhandlingar kommer att ske.

 

Rättidigheten är bra och lastad vagn kommer fram till 95 %

 

Northland

Längdbegräsning på dessa tåg är satt till 500 meter p g a lossningsmöjligheter.

Tillstånd har fåtts av Trafikverket för att köra med tre lok, dock inte klart med Norska banverket. Man tror dock inte det skall vara några problem med norrmännen. Finns en del frågor kvar att lösa, men det mesta skall finnas på plats när trafiken startar i januari. En viktig sak är var personalen skall vara placerad, vilket ännu inte är klart.

 

Affärsläget

Korsnäs, Boliden och Stora Enso är affärer som det kommer besked om under sommaren. Många kunder går bra bl a Volvo, dock går det sämre för SSAB. Försäljningsmålet når man upp till även för maj månad. Även intäktsmässigt når vi målet för nyförsäljning. Det finns en hel del nya upplägg man tittar på, men det finns även en del affärer som kan förloras.

 

Nästa möte 2012-08-21

 

 

Vid mötet för ST

 

Stefan B och Björn T