I våras påbörjades ett arbete med att få en ny organisation på plats. Ett arbete som nu börjar ta alltmer fastare form. Det finns nu färdiga organisationsförslag för:

– Fordon
– Drift
– Resursplanering
– Verksamhetsutveckling
– Strategisk verksamhetsutveckling
– Säkerhet

Det fortsatta arbetetgår nu vidare med att säkerställa så att föreslagen organisation kan fungera även ur ett arbetsmiljömässigt perspektiv.

Tanken är att om alla förutsättningar finns på plats, kunna fastställa organisationen i slutet av veckan.

Har DU egna fundering kring den nya organisationen är du välkommen att höra av dig till

Björn T Johansson bjorn.t.johansson@greencargo.com
Stefan Bieder stefan.bieder@greencargo.com