Arbetsledarollen (Patrik Johansson)
Ett namnbyte är på gång då det gäller arbetsledare. En befattningsbeskrivning är på gång. En bilaga kommer sen till beskrivningen där det framgår mer konkret. För att klara av de nya arbetsuppgifterna så måste de avlastas en del arbetsuppgifter. Ledningsgruppen har tagit ett beslut om att de skall kallas gruppchef. Troligtvis blir det gruppchef med ett tillägg som t ex gruppchef bangård. Arbetet skall återkopplas till ST.

Resultat (Mikael Stör)
Kostnaderna ligger på plan medan intäkterna sjunker. Volymer framöver tror man sig stabiliseras på nuvarande nivå, d v s lite under affärsplan. Vad görs då åt intäktsbortfallet? I likhet med 2008 så skruvar man ner produktionen för att anpassa oss till den lägre nivån. Tittar även på en plan B om det skulle behövas, även på att fylla upp med nya affärer på kortare sikt, vilket inte får innebära ökade kostnader på andra område.

Förbättrat samverkansarbete (Karin Lagerstedt Woolford)
Det finns olika exempel på bra samverkan och man har titta på exemplet i väst. Nu kommer central samverkan att åka ut och träffa de lokala samverkansgrupperna, målet är att detta skall ske under året.

Samverkan kring chefstillsättningar (Ann-Britt Angerman)
Ett förslag var framtaget hur processen skall fungera kring chefstillsättningar. Gruppen var överens om innehållet med ett litet tillägg att arbetet skall ske i dialog.

 

Vid mötet för ST

Stefan B och Björn T