Styrelsen i Kiruna bjuder in Bo Stenback till möte den 6 november. I samband med detta kommer det att hållas ett informationsmöte dit samtliga medarbetare är välkomna att närvara. För ST,s medlemmar blir detta på betald arbetstid.

ST har precis haft ett möte med Bo Stenback och det som hitintills framkommit är följade.

Pitkäjärvi, där lastning av tågen kommer ske.
Skoplastning av tåg 1/3 åt gången arbetsbeskrivning kommer komma på hur det ska gå till innan start.
27st Eanos-vagnar kommer gå i tåget 2050ton draget av 2st rc4 i nuläget då tillstånd för RM-loken inte är klart.

Vagnsunderhåll är en fråga ännu vem som ska göra vad 4 tåglägen kommer finnas till förfogande redan i start, oklart ännu när tågen kommer gå.
Växling kommer skötas av en ensam växlare i Pitkäjärvi, föraren ska bara köra tåget dit och tillbaka. Men här ska vi komma med en hållbar lösning.

 Alla LKAB,s tåg kommer gå för sig, det går inte idag att kombinera tjänsten.

Narvik är ett stort frågetecken ännu.
Körning ska påbörjas tidigast den 15/12-2012. Oklart vem som ska växla men det känns som att det lutar åt att det inte blir GC troligtvis Cargolink.

Lossning av tågen sker med grävmaskin, 1/4 åt gången är det enda dem vet i nuläget.

Ny personallokal kommer att bli på Kiruna C i framtiden. Vet inget mer om detta idag. 
Det kommer även att bli lokaler i Pitkäjärvi och Narvik, kanske även överliggning på samma ställen.