AFFÄRSPLAN
Läget är väldigt ansträng inför 2013. Kostnaderna måste ner, men svaret är inte givet hur.

Kanske måste några heliga kor slaktas från såväl arbetsgivaren som fackens sida. Här uppmanas vi alla att komma med kreativa förslag så att VI undviker att säga upp personal i ett första skede då vi vet att vi måste rekrytera framöver på grund av stora pensionsavgångar.

ST anser för att komma vidare i SÖM frågan, så måste arbetsgivaren backa från sitt ställningstagande att all personal skall in i detta.

Ett möte mellan företagsledning och representanter från sektionerna kommer att hållas den 8 november i frågan hur vi gör för 2013?

Har Du ett eller flera förslag så hör gärna av dig till undertecknade snarast.

 

 Vid mötet för ST

 Stefan och Björn