FÖREGÅENDE PROTOKOLL
När det gäller frågan om översyn av samverkansformer med hänsyn till den nya organisationen så har GC internt ännu inte hunnit diskutera frågan.

RESULTAT
Inget nytt reslutat klart att presentera.

AFFÄRSLÄGET
Hösten har startat med många varsel inom industrin vilket också innebär färre transporter för vår del. En del nya affärer har tillkommit vilket dock inte motsvarar det totala tappet. Man tittar nu på att försöka skruva ner produktionen för att få ner kostnaderna. Vad detta innebär vet man ännu inte.

NORTHLAND
GC uppvisade en kalkyl på affären som visade sig hålla utifrån det som var uppgjort.

AFFÄRSPLANEARBETET
En presentation av affärsplaneprocessen förevisades. Arbetet med en plan för t ex 2013 startar redan i december 2011. Sen pågår arbetet hela året fram till att den fastställs på bolagsstyrelsemötet som sker i december månad innan den börja gälla i januari.

PROJEKT BOLIDEN
Boliden har ansett att GC inte klarat att få fram vagnarna i tid, därför har GC tillsatt en grupp som tittat över vad som inte fungerat och hur vi skall få det att fungera bättre i framtiden. Det visar inte att det är något stort utan en massa småsaker som vi måste komma till rätta med.

ÖVRIGA FRÅGOR
Inga anmälda

 

Vid mötet för ST

Stefan, Jerker och Björn T