Green Cargo varslar 350 personer

Företagsledningens förslag till julklapp blev ett varsel om 350 personer.
Vid gårdagens bolagsstyrelsemöte diskuterades lönsamhetsproblematiken inom företaget för kommande år och med vikande volymer måste åtgärder vidtagas.

Arbetsgivare samt fackliga representanter bedrev ett arbete som hade till uppgift att lösa denna akuta situation. Arbetet bedrevs i en månad och i god anda, men tyvärr utan att kunna enas om en lösning.

En del av innehållet i paketet kunde man enas om men det fanns stöttestenar. En av dessa och det var på denna punkt arbetsgivaren byggde hela sitt case var den sk. 80-90-100 lösningen, dvs. arbeta 80% till 90% av lönen, men med 100% pensionsinsättning. Detta låter till en början bra, men vid en närmare syning framförde ST en del frågetecken som behövde redas ut, bl.a.

– vilken ersättning utgår vid långtidssjukskrivning
– vilken ersättning utgår vid föräldraledighet
– vilken ersättning utgår då jag tar ut vab dagar
– hur reglerar vi bemanningspoolen?
– hur reglerar vi avstämming?
– hur säkerställer vi att 80,90,100 verkligen får effekt?
– hur går vi vidare med konsultkostnader?
– Vad är den lediga dagen värd i tid?
– hur skall den lediga dagen läggas ut?
samt många fler frågor…

På dessa frågor ville arbetsgivaren inte ge ST ett svar utan avslutade istället förhandlingen (den 12/12 kl.12.00, trots att tid fanns att lösa problemet innan bolagsstyrelsen hade sitt möte).

Utöver detta så har ST,s medlemmar en inkomstförsäkring som ger 80% av lönen under 150 dagar, att jämföra med maxbeloppet vid A-kassan som är 680:-/dag vilket motsvarar en bruttolön på 18700:-. Detta innebär i korthet att om företaget blir tvungen att säga upp ytterligare personer och om man då under fem månader har gått ner i arbetstid och lön så blir nettoförlusten ganska så stor om man då är den som drabbas av uppsägning på höstkanten. Detta blir då något ST måste väga vid ett eventuellt framtida beslut.

Förutom dessa frågor så kan inte någon ort norr om Sundsvall kunna anta 80-90-100 lösningen då de saknar personal eller redan är hårt ansträngda, vilket i så fall skulle innebära ett utökat personalbehov. Bra, då lånar vi ut personal från de orter som har överskott så är problemet löst. Men när det gäller orterna Göteborg och Borlänge måste de först lösa sin övertalighet innan de kan anta 80-90-100 lösningen.

Frågan fick nu avgöras i bolagsstyrelsen.
Bolagsstyrelsen beslutade följande:

Ett varsel läggs på 350 personer, men man ålägger samtidigt parterna (arbetsgivare och fackliga representanter) att försöka nå en överenskommelse utifrån det underlag krisgruppen arbetat med, allt för att undvika en uppsägning om ytterligare 250 personer (förutom de redan beslutade 100 i terminalprojektet). Bolagsstyrelsen sade också att vi kan ta ett extra styrelsemöte på julafton – nyårsafton bara vi blir överens.

Var står vi då idag?Oavsett vad så kommer det att bli uppsägningar för att lösa vårt lönsamhetsproblem då volymerna viker. Terminalprojektet väntas ge en personalminskning med ca 100 personer. Även orter som Göteborg och Borlänge har pekats ut där övertalighet redan finns och som uppstått i samband med tappade affärer tidigare under året.

Inte heller kommer företaget att återanställa för de som väljer att gå i pension 2013.

Men det finns också ljusglimtar i mörkret och hur dessa faller ut vet vi inte idag.

Arbetsgivaren anser sig tydligen sitta i ett bättre förhandlingsläge då de lägger hela skulden på de fackliga organisationerna om företaget tvingas varsla ytterligare 250 personer.

Vi vet inte heller om företaget är så intresserade att kalla till fortsatta diskussioner för att hitta en lösning.