Diskussioner om ett krisavtal vid Green Cargo AB har återupptagits och förts under mellandagarna 27 & 28 december.
Det pågår fortfarande diskussioner om detaljerna i ett  möjligt krisavtal och inget är därmed heller avgjort.

Just nu ligger en fråga som ST vid Green Cargo inte har mandat att teckna avtal om, beslut om denna fråga måste tas på FÖRBUNDSNIVÅ.

 

Förbundet ST kommer skyndsamt att återkoppla så snart som detaljerna redovisats, vilka just nu ligger på Green Cargo bord att besvara.

ST hade gärna velat haft den och flera andra frågetecken utredda och klara redan idag, vilket så även Green Cargo.

Info publiceras så snart vi vet.
Att förhandlingarna inte kunde leda till slutet avtal idag får samtliga parter acceptera likväl det faktum att det nu stundar nyårshelg och detta medför givetvis en förskjutning.  Men ST hoppas att förhandlingarna återupptas snarast efter nyårshelgen.

Med en önskan om en god fortsättning in på det nya året vill vi försiktigt önska er ett gott nytt år…

Avdelningsstyrelsen vid Green CArgo