…nå en överenskommelse om innehållet i ett krisavtal inför 2013

Under några veckor har nu ST fört förhandlingar med arbetsgivaren om olika åtgärder i syfte att rädda budgetåret 2013 då företaget sedan hösten 2012 fått kraftiga volymminskningar.
Arbetsgivaren avslutade förhandlingarna om krisavtal kl.12.00 den 12/12 utan att svara på våra framförda krav

  • ST och arbetsgivaren har inte lyckats komma överens om innehållet i avtalet då åtgärderna i förslaget enligt ST inte säkerställer bolagets framtid.
  • ST har under förhandlingarna efterlyst långsiktiga lösningar, men arbetsgivaren har velat skjuta dessa framåt i tiden.
  • Även om vi skulle teckna ett krisavtal skulle stor osäkerhet råda, då uppsägningar kommer att ske i vilket fall som helst, på grund av kraftiga volymminskningar. Avdelningsstyrelsen och samtliga sektioner inom ST Green Cargo har därför sagt nej till det krisavtal som presenterats.

 

Vad hände med medlemsomröstningen?

Vi vill tacka för den respons vi fick tillsänt oss ang. en 80, 90, 100 – lösning. Det var många som svarade på kort tid och resultatet var väldigt jämn mellan de två olika alternativen (mer information om varför detta inte gick att genomföra kommer att skickas ut senare).
Era synpunkter i samband med omröstningen har varit värdefulla i det beslut som nu tagits.

Vad händer nu?
Vad som händer nu ligger i bolagsstyrelsens händer som har nästa sammanträde den 19 december, först därefter kan vi ha nya besked.