Terminalprojektet
De flesta terminalområdena är nu genomgångna och detta skulle beröra ca 60 personer. Detta ligger i linje med naturlig avgång och kommer inte att leda till uppsägningar.

Lokoptimering
På loksidan lyckas man nu optimera lokflottan vilket innebär ett merutnyttjande av våra lok samt en utfasning av våra Z70 lok till 2014.

Göteborg och Borlänge
Kan det finnas lösningar som gör att inga uppsägningar behöver verksällas.
PO har lämnat förslag på att även dessa orter bör omfattas av 80-90-100 modellen.

Fasta turlistor
En avstämning för denna personal behövs göras med anledning av när man går in på listan då utfallet kan bli att man gör mer tid än de 80% som är avtalat.

Riskbedömning
Kom ihåg att riskbedömningar skall göras men också att skyddsombud skall medverka utifrån vilka arbetsuppgifter som nu inte skall prioriteras