ST har idag sagt Ja till Krisavtalet

Först vill jag säga ett stort tack till alla Er som ville besvara vårt medlemsutskick. Knappt ett hundratal svar inkom trots att det var långhelg samt inkluderade ett Nyår.

 Varför var då ST så avvaktande då de andra organisationerna redan sagt Ja?

Det är väl bra betalt för 80% arbete och som dessutom räddar 250 personer från att sägas upp?

Jo, så långt allt väl. Men nu är det dax att syna innehållet i krisavtalet med Green Cargo som väsentligt skiljer sig från de på marknaden redan tecknade krisavtal. I dessa krisavtal sägs ingen personal upp mot att personalen går ner i arbetstid. Men förutom att personalen kompenseras fullt ut vid sjukdom, föräldraledighet, mm så kompenseras även insättning till den allmänna pensionen och inte minst får personalen en extra bonus då företaget går bättre.

ST krävde redan från början att krisavtalet skulle säkras upp;

  • för eventuella förluster den enskilde kunde åsamkas vid långtidssjukdom, föräldraledighet, vab-dagar, mm
  • för insättning till den allmänna pensionsdelen som skall kompenseras till 100%
  • för ordet samplanering och alla andra synergiord som skulle bytas ut mot ”enligt gällande kollektivavtal”
  • för att ingen tvångsutläggning från tim eller dagkontot skulle göras
  • för ett max utnyttjande av arvodister upp till 80%
  • för att avsluta inhyrningar
  • för ett mycket restriktiv ställningstagande till inhyrning av konsulter, dock ett ja till IT-konsulter
  • för att all inlåning/inhyrning /poolarbetare i Kiruna skall arbeta 100%

Detta var anledningen till att ST inte redan den 12/12-2012 sade Ja till ett krisavtal. Redan i början på förhandlingarna ställde ST ovanstående frågor och flera därtill som vi ville ha svar på och detta kunde då arbetsgivaren inte ge oss utan istället avslutade arbetsgivaren förhandlingen.

Den 27 december återupptogs förhandlingarna p.g.a ST och SEKO skrivit ett brev till företagsledningen med ett nytt förslag som skulle säkra upp att ingen person sades upp fram till den 1/4-2014. På detta sade företaget nej, då de avsåg att kunna göra förändringar i verksamheten till hösten och med tanke på att en ny VD ska tillträda.

Ett nytt förslag utformades vid denna förhandling och då sade SEKO och TJ ja till avtalet.

ST hade fortfarande ett par frågor att lösa innan vi skrev på. Viktigaste av allt var frågan om insättningen till den allmänna pensionsdelen. ST fick idag gehör för sina krav och avtalet fick då även ST,s påskrift.

NU är det upp till bevis från företagets sida att visa på handlingskraft och gott ledarskap så vi inte går in i 2014 utan att ha budgeten i balans.