Beslut har tagits om förändringar av antalet medarbetare som skall ingå i 80/90/100. Borlänge och Göteborg undantogs från krisavtalet eftersom mer långtgående övertalighet fanns på dessa orter. För Borlänges del har det nu visat sig att övertaligheten inte är så stor och kommer därför nu att ingå i avtalet.

Administrationen i Borlänge omfattas av avtalet 80/90/100 redan från den 1 mars, medan lokförare och bangårdspersonal kommer att ingå från den 1 april. Lokala chefer kommer att få mer detaljerad information.

I Göteborg däremot har övertalighetsförhandlingar inletts och övertalighet bland förare har konstaterats. Som ett led i ansträngningarna att reducera den övertalighet som finns bland förare i Göteborg, har Green Cargo initierat ett samarbete med SJ/Götalandståg AB, inriktat på att låna ut förare till Götalandståg AB under 2013. I dagsläget har femton förare från Green Cargo tackat ja till att bli utlånade under resten av året. Utlåning till Götalandståg tillsammans med personalbehov för nya affärer beräknas balansera övertaligheten. Göteborg kommer fortsatt vara undantagna från generellt 80/90/100.

Ytterligare förändringar i avtalet: Ånge, Långsele, Skelleftehamn och Vännäs kommer från den 1 april att återgå till att jobba 100 %. Det har visat sig svårt att genomföra arbetstidsförkortningen på dessa orter eftersom många medarbetare slutat i området, samtidigt som nya affärer tillkommit.