FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Mikael Nysten har varit ute och följt upp Boliden transporterna. Det han har konstaterat är att det finns många olika moment som inte fungerar vid överlämnande mellan olika enheter inom företaget, detta beror på att förutsättningarna inte alltid är de bästa. Förslag finns på en del åtgärder som skall processläggas.

RESULTAT
December slutade med ett rejält minus. Det stora tappet av transporter är på stålsidan.

HANDDATORPROJEKTET
Presentation gjordes av projektet samt var och hur det skall rullas ut. I första läget så skall RPC lära sig systemet innan man går vidare till förare och bangårdspersonal.

RESULTAT AV PRODUKTIONS OMORGANISATION
Detta projekt är inte slutredovisat med att alla de olika förflyttningar som skulle göras, vilket ST kräver. En tydligare redovisning skall presenteras inom kort hur det ser ut med det som beslutats.

AFFÄRSLÄGET
Under december har många nya affärer kunnat slutas, likaså ser det bra ut för januari. Det finns även en hel del prospekts som kan ge en del nya affärer om allt faller på plats. Volvo och Autocompo kommer att göra en upphandling av sina transporter. Nätverksprospektering har också gett en hel del nya förslag till transporter. ST ansåg det viktigt att ge feedback till dem som lämnat in förslag vilket arbetsgivaren samtycket om.

TIPSLÅDA
I den tipslåda som funnits på cargonet så har det inkommit hela 163 tips, av dessa har man gått vidare med ca 100 st.

TANKEGÅNGAR KRING VARSLET
Det varsel son lades i december var ett rent ekonomiskt varsel vilket hade blivit svår att genomföra utan att det hade drabbat en hel del affärer. Från ledningen är man glad över att vi kunde bli överens om ett krisavtal.

NÄSTA Samverkan är den 25 mars.

 

Vid penna för ST

Björn T och Stefan B